Renovatie

Renovaties van bestaande gevels bestaan uit een viertal fasen. Allereerst wordt de oude voeg uitgehakt dan wel uitgezaagd. Vervolgens wordt de gevel gereinigd of met water schoongespoten. Daarna wordt de gevel opnieuw gevoegd en vervolgens kan er voor gekozen worden om de gevel te impregneren. Door te impregneren wordt de gevel beschermd tegen vochtdoorslag.